Kurumsal

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON
Sağlık Hizmeti Sunumunda ileri teknolojiyi kullanarak, bölgede itibarı yüksek , kurumsallaşmış .en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.


VİZYON
En son bilgi ve teknoloji ışığında, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetlerini ön planda tutarak, etik kurallara bağlı , ekip ruhuyla  en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmek.

31 Mart 2022