Kalite Politikamız
31 Mart 2022

 

HASTANEMİZ AMAÇ VE HEDEFLERİ

-Hasta güvenliğini sağlamak

-Bölgedeki sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak

-Hasta odaklılığı sağlamak

-Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak

-Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG (İş sağlığı ve güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak

-Tüm hastane çalışanlarına eğitimi yoğunlaştırarak katılımın arttırılmasını sağlamak.

-Planlanan eğitim hedeflerinin belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmek.

-Kaynakları etkin kullanarak büyümeyi sağlamak.

-Hastane hizmetlerinde zamanlılığı sağlamak

-Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak.

-Hasta hizmetlerinde hakkaniyeti sağlamak.