Dahiliye Polikliniği
31 Mart 2022

Dahiliye Polikliniği

Dahiliye Nedir?
İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra Sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Dahiliye, tıbbın bir ana bilim dalıdır;İç Hastalıkları olarak da bilinir. İnsanın sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Genel Dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

Dahiliye, iç hastalıkları olarak bilinen, 6 ana bölümden oluşan bir bilim dalıdır.

Bu Bölümler:
1. Hematoloji (Kan Hastalıkları)
2. Endokrinoloji (Hormon Hastalıkları)
3. Gastroentenoloji ( Sindirim Sistemi Hastalıkları)
4. Onkoloji (Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları)
5. Romatoloji (Romatizmal Hastalıklar)
6. Nefroloji (Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon)

Hematoloji Nedir?
Kan, kan yapıcı organlar ( kemik iliği, dalak) ve lenf bezlerinden kaynaklanan hastalıkları inceleyen bilimdir.Hematoloji hastalıklarda tanı için kan tahlili dışında lüzumlu hallerde kemik iliği incelemesinde gerekebilir.

Başlıca Hematolojik Hastalıklar:
• Kansızlık (Anemi)
• vitamin B12 eksikliği
• Lösemi
• Lenfoma
• Multipl Myeloma
• Kanama, pıhtılaşma bozuklukları
• Hemofili

Endokrinoloji Nedir?
Vücudumuzun sağlıklı çalışmasını düzenleyen pek çok Hormon ve bunları salgılayan organlar bulunmaktadır. Endokrinoloji, bu hormonların az veya fazla üretilmesiyle ortaya çıkan hastalıkları inceler.

Bu gruptaki başlıca hastalıklar şunlardır:
• Diyabet (Şeker Hastalığı)
• Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
• Troid Hastalıkları (Guatr, vb.)
• Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları
• Obezite (Şişmanlık)
• Osteoporoz (Kemik Erimesi)
• Kolesterol yüksekliği, trigliserid yüksekliği
• Kıllanma

Gastroenteroloji Nedir?
Ağzından, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler. (Ağız, Yutak, yemek Borusu, Mide, On iki parmak barsağı, İnce barsak, Kalın barsak, Safra kesesi, Karaciğer, Pankreas) Bu bilim dalında endoskopik tanı yöntemleri ve Ultrason sıkça kullanılır.

Bu guruptaki başlıca hastalıklar:

 • Reflü Hastalığı
 • Gastrit
 • Mide Ülseri, Mide Kanamaları
 • Hazımsızlık
 • İshaller
 • Kolitler ( Ülseratif Kolit, Chran )
 • Kabızlık, Basur ( Hemoroit )
 • Karaciğer Hastalıkları ( A,B,C Hepatit, Siroz, Karaciğer Yağlanması. Sarılıklar )
 • Safra Kesesi Taşları ve İltihapları
 • Ailevi Akdeniz Ateşi
 • Pankreas İltihapları
 • Kanserler ( Yemek borusu, Mide, Barsak, Karaciğer, Pankreas )